Årsberetning

Årsberetning 2015 Hørning afdeling

Generalforsamling den 19. februar 2015

2014 var året hvor Røde Kors markerede 150 året for dets start under mottoet: Altid tilstede. I Røde Kors Hørning markerede vi jubilæet med en vinduesudstilling med memo bestående af billeder udlånt fra landskontoret og private gemmer. En lille konkurrence med om at tælle røde kors symboler i vinduet gav 45 svar.

En del af markeringen var opstilling af en ”rød bænk” foran butikken. Tanken var at henlede opmærksomhed på et af Røde Kors fokusområder – ensomhed. På bænken stod et skilt: Ensom glæde er halv glæde – ensom sorg er dobbelt sorg”

Bestyrelsen har holdt 6 bestyrelsesmøder. Deltaget i møder i Kommunekredsen. Deltaget i 2 landsmøder – den ene var ekstraordinært med nyvalg af landsfor- mand. Deltaget i bestyrelse i frivillig besøgs- og hjælpetjeneste, Hørning Cityforening Frivillig messen i Skanderborg, samt diverse kurser arrangeret af landskontoret. Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt fordi alle har taget medansvar for at løse de foreliggende opgaver.

En person som var med til at starte Røde Kors Hørning for 33 år siden – Clara Bødker døde for godt en uge siden efter lang tids sygdom. Clara var i alle årene medlem af bestyrelsen. Den nuværende bestyrelse indstillede Clara til at modtage Dronningens Hæders medalje. Landskontoret, godt hjulpet af vores lokale konsulent Karin, fraveg gældende regler om ansøgning osv. for at opfylde afdelingens ønske om at hædre Clara så hun modtog medaljen et par uger før sin død.

Trods fremskreden sygdom var hun meget beæret over den fortjente hæder.

Butikken danner stadigvæk rammen omkring Røde Kors i Hørning. Omsætningen i 2014 var næsten den samme som året før kr. 560.000,-. 45 frivillige arbejder i butikken i en vagtordning med at sælge brugt tøj. En del af motivet for at bruge fritid i butikken er glæden ved kontakten med andre.

Butikken har haft flere butiksmøder, sommerudflugt til Viborg og julefrokost i sognegården. Den 25. september afholdt vi modeshow i sognegården. 96 personer var tilskuere til præsentation af tøj på podiet fremvist af elever fra efterskolen Ådalen og frivillige fra butikken. En stor Tak til jer der lægger et stort arbejde i netop denne aktivitet, som jo også er med til markedsføre Røde Kors.

Sociale aktiviteter

Bestyrelsen har besluttet at lave en pulje på 50 000 kr., som kan søges af personer, eller institutioner i en særlig situation.

I 2014 har vi gennem sundhedsplejerskerne uddelt 6 babypakker, hjulpet Præstehaven med tilskud til buskørsel, så alle beboere kunne kommer på udflugt til Lærkely, og desuden betalt en lysterapi-lampe.

Vi har støttet Sølund Festivalen og sendt 3 børn på sommerlejr. Vi har givet tilskud til hjemmebehandling af 2 syge børn, støttet sundhedscenter i en landsby i Congo, støttet en familie, der økonomisk var i klemme, og betalt for udgifter, som nørklerne har haft. Endelig har vi støttet Røde Kors` sundhedsklinikker i Danmark.

2014 har vi brugt 49 544 kr. på disse sociale opgaver.

Det er en stor tilfredsstillelse også at støtte lokalt med de penge Røde Kors butikken indtjener.

Nørklerne 25 damer mødes jævnligt som nørklere. De strikker varmt tøj der sendes til egne i verden hvor vinteren kan være barsk.

Ud over det gode formål med nørklerierne så er der god plads til hygge med kaffe the og snak.

Landsindsamlingen gav i Hørning området kr.36 000. Landsindsamlingen 2015 foregår søndag den 4. oktober. En stor tak til alle der var rundt med ”bøssen”. Der er brug for mange indsamlere for at dække alle ruter, så meld dig allerede nu.

Røde Kors Hørning kan findes på www.skanderborg.drk.dk

Aktuelt medlemstal: 30 personmedlemskab, 20 husstandsmedlemskab.

Bestyrelse Røde Kors Hørning 17/02 - 2016