Bestyrelse og aktivitetsledere i Ry afdeling

Bestyrelse

Formand
Michael Normann Srogosz
Mail

Kasserer
Anne Lise Poulsen
Mail

Dorrit Lauridsen
Mail

Irene Mølgaard
Mail

Marianne Purup
Mail

Thomas Krysiza
Mail

Aktivitetsledere

Besøgstjeneste
Else Frost
Telefon: 86 95 15 07
Mail

Førstehjælps instruktør
Jørgen Hansen
Mail

Familienetværk

Flemming Metz
Mail

Revisorer

Peter Skov Larsen
Landbrugets Rådgivningscenter,
Ry

Ib Svejstrup