Bestyrelsen for Skanderborg afdeling pr. 1. marts 2018

Bestyrelsen for Skanderborg afdeling pr. 1. marts 2017

Formand:

Hanne Meldgård
Kontakt via mail

Næstformand:

Helge Waldeland
Kontakt via mail

Kasserer:

Mette Mikkelsen
Kontakt via mail

Sekretær:

Helle Kjøge
Kontakt via mail

Bestyrelsesmedlem

Sine Junge
Kontakt via mail

Jørgen Schmidt
Kontakt via mail

Susan Wiesenberg
Kontakt via mail

Erik Brofelde
Kontakt via mail

Suppleant:

Shahla Shah

Annie Stæhr Thomsen
Kontakt via mail

 

Aktivitetsledere

Førstehjælp/hjemmeside:

Erik Brofelde

Telf.: 40 72 08 41
Kontakt via mail

Samaritter:

Helle Kjøge
Kontakt via mail

Besøgstjeneste:

Gurli Nielsen
Kontakt via mail

Bente Laursen
Kontakt via mail

Besøgstjeneste, Sølund:

Rennie Brøchner Lundstrøm
Kontakt via mail

Nørklere:

Elin Poulsen
Kontakt via mail

Genbrugsbutik:

Hanne Meldgaard
Kontakt via mail

Familienetværk:

Helge Waldeland
Kontakt via mail

Sine Junge
Kontakt via mail

Julehjælp:

Jørgen Scmidt
Kontakt via mail