Bestyrelsen i Galten afdeling

Bestyrelsen i Galten afdeling

Formand
Grethe Bjørnhaug

Mail

Næstformand
Sven Thorøe

Mail

Kasserer
Bente Johansen

Mail

Sekretær
Lis Weiling

Mail

Bestyrelsesmedlemmer
Karen Frandsen

Mail

Suppleant
Konny Sørensen

Mail

Aktivitetsledere Galten afd

Butikken
Lis Jørgensen

Mail

Kirsten Lillemose

Mail

Besøgstjenesten
Rasmus Porse

Mail

Ytha Langhoff Christensen

Mail

Indsamlingsleder
Kirsten Simonsen

Mail

Siden sidst redigeret den 8. marts 2019