Talerøret

Talerøret

NY AKTIVITET I RØDE KORS

Talerøret ny støtte for ældre og pårørende.

Selvom der er mange mennesker, der hjælper vore ældre medborgere, oplever vi fra tid til anden, at de mangler mulighed for selv at have indflydelse på deres livskvaliteten.  Noget går ikke altid som ønskeligt og det skaber negative oplevelser for alle. Måske endda avisoverskrifter. Røde Kors vil gerne være på forkant med situationen. Vi er en humanitær organisation som er neutral, upartisk og derfor tilbyder at være talerør for den sårbare ældre.

Vedkommer det mig?

I dag har jeg indflydelse på min egen livssituation men vi bliver alle ældre, og på det tidspunkt ønsker alle stadig at have indflydelse på deres liv. Muligheden for at præge sin livskvalitet er essentiel.

Billedet viser dog at en mindre gruppe medborgere mister eller får reduceret deres livskvalitet i den tredje alder.

Er det rimeligt?

Der er regler og krav for børns rettigheder i FN’ konvention fra 1989. Hvorfor er der ingen konvention for ældre.

Hvad kan vi gøre?

Vi må handle og værre medansvarlige for ældres livskvalitet. Du kan nu kontakte Talerøret i Røde Kors hvis du oplever mønstre, konklusioner eller andet der ikke føles rigtige for den ældre som du er sammen med. Vi vil i samtaler skabe viden om livsvilkår, livshistorien og klargøre hvor ”skoen trykker”. I Talerøret har vi har tavshedspligt. Hvad vi, i tillid, hører vil forblive anonymt for andre.

To gange årligt mødes Røde Kors med Ældre Sagen og Seniorådet i Skanderborg kommune for at analysere erfaringer med sårbare ældre.

Talerøret kan kontaktes på mail: taleroret@rodekors.dk