Tusind tak for jeres store indsats til indsamlingen!

Tusind tak for jeres store indsats til indsamlingen!

Det lykkedes os at samle 19,4 millioner kroner ind på landsplan!! Det er så flot! Vi skylder jer en kæmpe tak for jeres store indsats i forbindelse med indsamlingen.

Opdateret 12. oktober 2016 - Erik Brofelde

Der har ligget meget arbejde forud for indsamlingen, og i dag trodsede mange tusinde danskere regnvejret og var med til at sikre et rigtig flot resultat på hele 19,4 millioner kroner. 

"Det er et fantastisk resultat, og jeg er rigtig glad for, at så mange danskere har puttet så store beløb i indsamlingsbøtterne. Det viser en tillid til, at vi bringer hjælpen frem til katastrofeområderne, og den tillid lever vi op til gennem vores stærke frivillige og medarbejdere i verdens brændpunkter," siger Hanna Line Jakobsen.

"Jeg vil gerne sige tak både til alle de frivillige og til dem, der har været ledere for indsamlingsstederne. De har lagt ekstremt mange timer i det og gjort det nemt for os andre at samle ind. Jeg har selv haft en rigtig god indsamling i Skælskør, hvor folk har taget rigtig godt imod mig," siger hun. 

Tak fordi I trodsede regnen

Vi har fået mange billeder fra regnfulde steder rundt i landet, og regnen kom mange steder til at sætte sit præg på årets indsamling. Selv om det samlede antal indsamlere lå væsentligt under sidste års rekordniveau, er det alligevel lykkedes at samle 19,4 millioner kroner ind til vores hjælpearbejde.

”Det er i modvind, man skal bevise sin styrke, og det synes jeg, vi har gjort. Danskerne har igen vist deres opbakning til Røde Kors – det gør os både ydmyge og stolte. Antallet af landsindsamlinger er noget nær fordoblet i forhold til sidste år og det siger næsten sig selv, at det skaber en hvis træthed – både i forhold til at rekruttere indsamlere og ganske givet også hos de enkelte bidragydere, ” siger generalsekretær Anders Ladekarl.

Han retter en varm tak til de, der puttede penge i bøssen eller bidrog via mobile pay eller online – men frem for alt til de mange tusinde danskere, der valgte at bruge nogle timer af deres søndag på at samle ind.

”Vores indsamlere og andre frivillige er selve grundlaget for, at vi kan fortsætte med at hjælpe overalt i verden, hvor der er brug for det, ” understreger han.

Med et resultat på 19,4 mio. kroner ligger resultatet en del under sidste års niveau på godt 25 mio. kroner og placerer sig midt mellem 2013 og 2014 resultaterne. Udover vejret, der må formodes, at have skræmt en del indsamlere, er forskellen på 2015 og 2016 først og fremmest den ekstreme fokus, der var på mennesker på flugt sidste år, vurderer Anders Ladekarl.

Røde Kors indsamlingen i Skanderborg kommune

Galten                   kr           54.186

Hørning                 kr.          34.737

Ry                         kr.          50.354

Skanderborg          kr.         111.053

Det går pengene til 

Penge fra årets indsamling skal blandt andet styrke indsatsen i Syrien og Irak, hvor millioner af mennesker er drevet på flugt. Allerede mandag bliver de første penge fra indsamlingen aktiveret med 2 mio. kroner til ofrene for konflikten i Syrien, 1 mio. kroner til at hjælpe internt fordrevne i Irak. Hertil kommer 1 mio. til at bekæmpe sultkatastrofen i det sydlige Afrika og en halv mio. kroner til Røde Kors’ arbejde for voldsramte kvinder i Danmark.

Udover de igangværende indsatser, som vi med den gode indsamling kan styrke, bidrager resultatet til at øge katastrofefonden, som er det helt centrale beredskab, der gør os i stand til at rykke ud til katastrofer med timers varsel.

”Hvert år dukker nye kriser op, som kræver vores indsats. Den årlige indsamling er ikke mindst målrettet de katastrofer, som endnu ikke er indtruffet. Det er vores parathed, der i sidste ende gør den største forskel. I dag har danskerne været med til at sikre, at vi har råd til at hjælpe, når nye katastrofer indtræffer. Det er vi meget taknemmelige for, ” siger Anders Ladekarl.