Familie netværk – Ry

Familienetværk – Ry

Røde Kors etablerer nyt netværk for børnefamilier i Ry

Røde Kors oplever et stigende antal børnefamilier i en social udsat situation, der beder om hjælp og støtte i hverdagen, og derfor starter Røde Kors i Ry nu et nyt familie netværk, der skal fungere som et socialt pusterum i en ofte presset hverdag.

”Det er med stolthed, at jeg kan sige, at 5 frivillige har meldt sig til opstarten af et familie netværk i Ry. Vi ved, at hverdagen kan være så presset som børnefamilie, at man ikke har overskud eller økonomi til at deltage i forskellige sociale fællesskaber, og i Røde Kors, vil vi gerne være med til at sikre, at ingen børn eller voksne i Ry, Låsby og omegn føler sig isolerede. Det har vi mulighed for nu, ” siger formand for Røde Kors i Ry, Michael Normann Srogosz.

”Familie netværket henvender sig til børnefamilier i Ry, Låsby og omegn, der oplever at have en presset hverdag eller mangler et socialt fælleskab”, fortæller Flemming Metz og Gitte Moestrup, som begge er frivillige aktivitetsledere for familie netværket. ”Det kan være familier, der har svært ved at få pengene til at slå til, er ramt af sygdom, eller har andre udfordringer, der tynger dem i hverdagen”, fortsætter de.

De frivillige fra Røde Kors og de deltagende familier vil sammen planlægge, hvor tit de skal ses, og hvad de skal lave. Det kan resultere i fællesspisninger, brætspilsaftener, leg, musik og sang, ude liv med mad over bål, udflugter og andre sociale arrangementer. Men de frivillige har også mulighed for at støtte den enkelte familie ved at lave lektier med børnene, læse nogle papirer igennem fra banken eller ved at være bisidder til møder hos kommunen, i skolen eller hos lægen.

Familie netværkene er på landsplan den hastigst voksende aktivitet i Røde Kors. Ved udgangen af 2015 var der 43 familie netværk i 38 af Røde Kors’ afdelinger. Blot i år 2015 har 950 børn og 642 forældre fået hjælp og støtte via et af de 43 familie netværk. En midtvejsevaluering af Røde Kors familie netværk, som udkom i efteråret 2015, peger på, at familie netværk er med til at bryde social isolation og ensomhed hos de børnefamilier der deltager, fordi et familie netværk giver nye venner. Hele 86 procent af de voksne, der deltager i et familie netværk, og 76 procent af børnene rapporterer at familie netværkene har givet dem nye venner. (Kilde: Midtvejsevaluering af Røde Kors’ familie netværk, september 2015. Udarbejdet af Oxford Research).

Tendensen på landsplan er, at mange børnefamilier lever på kanten af økonomisk fattigdom. Fra 1999 til 2013 er antallet af børn, der vokser op i økonomisk fattigdom fordoblet. (Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet. Familiernes økonomi – fordeling, fattigdom og incitamenter 2015).

KONTAKT:

Aktivitetsledere for familie netværket i Ry, Flemming Metz & Gitte Moestrup,
Mail: fn.ry@rodekors.dk, Telefon 2836 7236.

 

Aktiviteter: