Generalforsamling 2020

 

GENERALFORSAMLING

Røde Kors - Skanderborg afdeling afholder

generalforsamling i Kirkecentret, Kirkebakken 4

onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00

Aftenen indledes med foredrag om Røde Kors’ arbejde i Etiopien.

Herefter afholdes ordinær generalforsamling.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Bestyrelsen