RØDE KORS BUTIKKEN fylder 30 år

Røde Kors Galten fejrede 30 års jubilæum

 

Røde Kors butikken i Galten havde i februar 2019 eksisteret i 30 år. Jubilæet fejredes lørdag den 2. februar kl. 10.00 – 14.00 i butikken på Søndergade 7

Den første butik, som åbnede i februar 1989, havde til huse i Nørregade 27 i den tidligere Alta forretning. Her lå den og levede en lidt anonym tilværelse, indtil den flyttede til større lokaler i Q-centret i marts 1992, hvor der i øvrigt også tid-ligere havde været handlet tøj, idet Centrum Tøj før lå her. Her fik butikken ca. 200 m2 mod kun 77 m2 i lokalerne på Nørregade. På dette tidspunkt var der 16 frivillige i butikken, som to og to på skift sørgede for, at butikken kunne have en daglig åbningstid mandag til fredag fra kl. 10.00 – 17.00. Her kunne tøjet på de mange flere m2 præsenteres væsentligt bedre, hvilket sammen med den nye beliggenhed også kunne mærkes på omsætningen.
I maj 2001 flytter butikken igen, dog ikke ret langt, hen på den anden side af bodegaen til den tidligere Gi’Gaven forretning, som dog er knap så stor som den gamle.
Som nogle måske husker, åbnedes et år efter i 2002 en Røde Kors møbelbutik i de lokaler, som tøjbutikken var flyttet fra. Desværre måtte den lukke igen 3 år senere pga. en stor huslejestigning.
På adressen i Q-centret lå tøjbutikken de næste 13 år, indtil den i maj 2014 flyt-tede til de nuværende lokaler i Søndergade, som tidligere husede Danske Bank. Her fik butikken 50 m2 mere plads end i Q-centret. Store forventninger var der til den nye butik med den attraktive placering midt på ”strøget”. Det betød selv-sagt øget synlighed i gadebilledet, hvilket også var baggrunden for flytningen. Samtidig blev åbningstiderne i butikken udvidet, så der også kunne holdes åbent om lørdagen fra kl. 10.00 – 13.00. Forventningen om at den øgede synlighed ville lokke flere kunder ind i butikken blev da også indfriet, da både salg og om-sætning steg betragteligt. Det kan vi i dag glæde os over, for det giver flere penge til Røde Kors’ hjælpearbejde for sårbare mennesker både herhjemme og ude i verden.
Vi har i dag, 30 år efter åbningen af den første Røde Kors butik i Galten, 37 fri-villige til på skift at passe butikken, som altid fremstår ren og pæn og indbyden-de, og det er udelukkende vores dygtige frivilliges fortjeneste. De skifter jævn-ligt vores udstillinger, så der altid er friske varer at se på. Desuden kommer der hver uge nyt tøj på stativerne, for tøj der har hængt i 4 uger uden at blive solgt, bliver sendt til Røde Kors’ centrallager i Horsens.
Jubilæumsdagen starter kl. 10 med kaffe/te og rundstykker. Der var en konkurrence, og i hele åbningstiden gav vi 30% rabat på ALLE varer i butik-ken. Der blev dagen igennem blive budt på forfriskninger og snacks. Ligeledes ville der også hele dagen være mulighed for at få en snak med butiksledelsen om det at arbejde som frivillig i butikken.

Dagens program


10.00 Butikken åbner
10.00 - Der bydes på kaffe/te og rundstykker – Velkomst ved formand
10.00 - Konkurrence ”Gæt et antal knapper” og vind en præmie
13.30 Vinderen af konkurrencen offentliggøres
14.00 Butikken lukker – Tak for i dag

I hele åbningstiden er der

30% rabat

på ALLE varer i butikken

Dagen igennem byder vi på forfriskninger og snacks

>Der vil også dagen igennem være mulighed for at få en snak med butiksledelsen om, hvordan det er at arbejde som frivillig i butikken og hvordan man bliver det