Venskabs projekt – Galten afdeling

En enig bestyrelse har valgt økonomisk at støtte et internationalt venskabsprojekt i Sudan. Et stort salg i RK butikken har gjort det muligt at støtte med 25.000 kr. og vi forventer at støtte med et tilsvarende beløb næste år.

Lidt om venskabsprojektet: Et værdigt liv på kanten af Sahara

I det nordøstlige hjørne af Sudan -  i Red Sea provinsen – lever projektets målgruppe: Beja-folket. Store dele af Beja-folket lever under meget primitive forhold og har behov for støtte til stort set alle former for udvikling: Brønde, tørke-landsbrugsteknikker, kvægvaccine, sundheds information, latriner og førstehjælp.

Ligeledes er skolegang vigtig, så en større del af befolkningen på lang sigt kan søge alternative levemuligheder efterhånden som randen af Sahara bliver et stadigt sværere sted at bo. Konservative traditioner holder desuden piger og kvinder fra regelmæssig skolegang.

Beja-folket er oprindelig halvnomader men tørkekatastrofer i 90’erne og store klimaændringer har gjort dem mere fastboende og mere afhængig af agerbrug. Vandmanglen og interne stridigheder om retten til de få vandressourcer gør kårene endnu sværere. Røde Kors samarbejder med Sudan Røde Halvmåne, som er en anerkendt organisation i Sudan, og blev officielt medlem af Røde Kors bevægelsen i 1957. Røde Halvmåne har bl.a. 30.000 aktive frivillige og 650 medarbejdere, der gennemfører projektaktiviteter hvert år.

Der gennemføres flere forskellige aktiviteter i vores venskabsprojekt:

  • Frivillige undervises i ernæring, pleje af spædbørn, amning, vaccination og familieplanlægning
  • Kvinder undervises i at holde køkkenhaver
  • Alle lokale beboere undervises i at lave fælles landsbykøkkenhaver og opbevaring af fødevarer
  • Der uddeles såsæd og redskaber til husholdninger efter behov
  • Sundhedsklubber etableres, hvor frivillige underviser de lokale beboere i sundhedsemner. Der bliver brugt plakater med billeder, så de der ikke kan læse, kan få ny viden.
  • Eksisterende brønde repareres og nye brønde bygges efter behov
  • Komiteer for hygiejne, vand og sanitet oprettes i hvert af de 27 lokalsamfund. De undervises og får ansvaret for vedligeholdelse af brønde og latriner
  • I skoler renoveres latriner og nye bygges efter behov.
  • Lokale komiteer etableres i hvert lokalsamfund og modtager træning i projektledelse og får ansvaret for at skabe lokal opbakning til projekterne i lokalsamfundene

 

I alt modtager ca. 45.000 personer (9000 husholdninger) støtte gennem projektet.

Har du lyst til at læse mere om Sudan og vores venskabsprojekt, kan du finde hele projektbeskrivelsen her.