Besøgsven

I Røde Kors - Skanderborg kommunekreds er der besøgstjenester i afdelingerne Ry, Galten og Skanderborg. I Skanderborg afdeling er der endvidere en besøgstjeneste som er tilknyttet "Landsbyen Sølund".

I Hørning afdeling drives besøgstjenesten i samarbejde med Ældresagen, Kræftens Bekæmpelse, præsterne i Hørningområdet, Pensionistforeningerne i Adslev/Mesing – Veng og Hørning.

Læs mere om: