Besøgsvennerne i Ry på udflugter i 2011

Besøgsvennerne i Ry på udflugter i 2011

I sommeren 2011 har der været to udflugter.

21. juni gik turen i bus til Skanderborg, hvor der blev gjort ophold ved Vestermølle og de over 50 deltagere i turen fik serveret kaffe i den ny restaurerede Riddersal. Efterfølgende gik turen til den østlige del af Skanderborg, via Fruering, Gram og Jeksendalen tilbage til Ry-området.

25. august var vi igen på udflugt. Denne gang med bus rundt om Mossø efter først at have fået kaffe på Himmelbjerget. På denne tur deltog ca. 30 deltagere.
Billedet er fra denne udflugt og er taget af Ervin Dejgård på Himmelbjerget.

Else Frost