Bestyrelse og aktivitetsledere i Ry afdeling

Bestyrelse

Formand
Michael Normann Srogosz
Mail

Kasserer
Anne Lise Poulsen
Mail

Dorrit Lauridsen
Mail

Irene Mølgaard
Mail

Marianne Purup
Mail

Thomas Krysiza
Mail

Aktivitetsledere

Besøgstjeneste - Låsby
Else Frost
Telefon: 86 95 15 07 eller 53 28 39 36
Mail

Besøgstjeneste - Ry
Karen Thomsen
Telefon: 61 77 06 57
Mail

Bente Pedersen
Telefon: 40 56 72 03
Mail

Førstehjælp
Røde Kors førstehjælp
Mail

Revisorer

Peter Skov Larsen
Landbrugets Rådgivningscenter,
Ry