Bestyrelsen for Skanderborg afdeling pr. 1. marts 2020

Bestyrelsen for Skanderborg afdeling pr. marts 2023

Formand:

Hanne Meldgård
Kontakt via mail

Næstformand:

Erik Brofelde
Kontakt via mail

Kasserer:

Niels Henrik Kronborg
Kontakt via mail

Sekretær:

Helle Kjøge
Kontakt via mail

Bestyrelsesmedlem

Connie Teglgaard

Kontakt via mail

Erik Brofelde
Kontakt via mail

Suppleant:

Vakant

 

Aktivitetsledere

Førstehjælp/hjemmeside:

Erik Brofelde

Telf.: 40 72 08 41
Kontakt via mail

Samaritter:

Helle Kjøge
Kontakt via mail

Besøgstjeneste:

Jytte Christiansen
Kontakt via mail

Nørklere:

Bente Laursen
Kontakt via mail.

Else Krogh.Nielsen
Kontakt via mail.

Genbrugsbutik:

Randi Jepsen
Kontakt via mail

Familienetværk:

Hanne Meldgaard
Kontakt via mail

Julehjælp: 

Opdateret juli 2023