COVID-19 smitte

COVID-19 smitte

Nedlukning af alle nationale aktiviteter

Nye retningslinjer for vores nationale aktiviteter i forlængelse af den situation, Danmark nu står i.

Nedlukning af alle nationale aktiviteter
I forlængelse af de drastiske tiltag, som Statsministeren meldte ud i går aftes, ser vi os nødsaget til indtil videre at lukke alle Røde Kors’ nationale indsatser. Vi beder jer derfor indstille al aktivitet, hvor I mødes fysisk, inklusive at indstille 1 til 1 aktiviteter og lukke alle Røde Kors-butikker så hurtigt som muligt og senest fredag i denne uge. Vi skal dog anmode jer om fortsat at tømme tøjcontainerne – er det ikke muligt, så kontakt genbrugscentret på telefon: 3525 9280.

Som Statsministeren sagde i går på pressemødet, så handler tiltagene om, at vi skal holde afstand til hinanden. Dette er nødvendigt for at begrænse smitten, men samtidig fører det også til isolation og forstærker ensomhed, bekymring og angst. Derfor er der mere end nogensinde brug for, at vi står sammen og er der for hinanden. Vi opfordrer derfor til, at I prøver at opretholde kontakten i jeres aktiviteter uden at mødes fysisk ved fx at etablere ringeaftaler eller tryghedsopkald hvor behov. Følg med på mitrødekors.dk for ideer til ikke-fysiske aktiviteter.

Intensivering af Røde Kors’ beredskab
Vi har som Røde Kors-selskab en særlig rolle i forhold til at assistere myndighederne i alvorlige situationer, som den vi ser nu. Og de kalder på os. Både politiet, sundhedsmyndighederne og internationalt.

Netop nu er de første frivillige ved at blive trænet af Rigspolitiet til at deltage i bemanding af det nationale Corona call center, som bl.a. varetages med døgnåbent fra Frivillighuset. Og allerede i går bistod de første samaritter med sundhedsrådgivning.

Endvidere er vi godt i gang med at etablere "Røde Kors Hjælpenetværk", hvor vi over hele landet vil matche mennesker med behov for hjælp med mennesker, der vil hjælpe. Siden vi åbnede telefonen i går eftermiddags har mere end 500 mennesker henvendt sig. Den aktivitet, forventer vi, kommer til at vokse voldsomt i de kommende dage.

Vi har brug for al den hjælp, vi kan få til beredskabet – både i København til at bemande call centret og over hele landet i forhold til Hjælpenetværket. Spred gerne budskabet til jeres frivillige og lokalt, Røde Kors har brug for alle, og man kan tilmelde sig på Røde Kors’ hjemmeside rodekors.dk eller ringe til 3529 9660.

Med Statsministerens ord: lad os vise, at vi kan være der for hinanden. Og: lad os gøre medmenneskelighed til en folkesag.

Med venlig hilsen

Sven & Anders
Præsident Generalsekretær