Røde Kors Puljen – Hørning

Røde Kors Puljen – Hørning

 

 

Røde Kors i Hørning ønsker at uddele op til kr. 50.000 pr. år

Formålet er at hjælpe borgere i den del af Skanderborg Kommune, der tidligere udgjorde Hørning Kommune.

Personer, familier eller institutioner der har brug for økonomisk støtte i en konkret situation.

Puljen støtter ikke:

  • Tilfælde hvor der mulighed for offentlig tilskud.
  • Afholdelse at privat fest og underholdning.
  • Permanente projekter.

 

Fordeling af midlerne foretages af 3 - 5 medlemmer af bestyrelsen med ansvar overfor resten af bestyrelsen.

På bestyrelsesmøde rapporteres om tildelte puljemidler.

Udvalget vælges for et år af gangen, og konstituerer sig med formand.

Udvalget skal være enige i de trufne beslutninger.

Udvalget/bestyrelsen har tavshedspligt i forbindelse med uddeling af midler og af de forhold de får kendskab til.

Det forventes at de der modtager midler fra Røde Kors Puljen giver en eller anden form for tilbagemelding til udvalget/bestyrelsen.

 

Ansøgning om støtte skal ske på ansøgningsskema der kan findes på hjemmesiden skanderborg.drk.dk/hoerning-afdeling eller hentes i Røde Kors Butikken.

Ansøgningsskemaet sendes til den af bestyrelsen udpegede ansvarlig (se på skema).

Kontakt:
Yvonne Håkonsson
4134 4188