Besøgstjenesten – Galten afdeling

Besøgstjenesten – Galten afdeling

Røde Kors i Galten har drevet besøgstjeneste igennem mange år. Der 14 aktive besøgsvenner og 14 besøgsmodtagere, og der planlægges hvert år forskellige arrangementer - se venligst aktivitetskalenderen.

Bliv besøgsven eller få en besøgsven
En besøgsven er en person, som har lyst og overskud til at være noget for et andet menneske, give lidt adspredelse og opmuntring i hverdagen eller evt. følge en person, hvis der er behov for dette.

Hvem kan blive besøgsven?
Alle kan blive besøgsven, såvel unge som voksne. Der kan blive tale om et ugentligt besøg, men der er også plads til fleksible besøg, hvor man selv aftaler tidspunkt og varighed af besø­gene. Man skal kunne lide at have med andre mennesker at gøre.

Derudover skal du være:

  • trofast og stabil.
  • en god lytter
  • tolerant og respektere andre mennesker, som de er.
  • god til at skabe kontakt til omverdenen.
  • samt overholde Dansk Røde Kors’ regler for besøg, loyalitet og tavshedspligt.

Koster det noget at få/være besøgsven?
Nej – besøgstjenesten i Røde Kors er bygget på frivillige og ulønnede medarbejdere. Udgifter i forbindelse med aktiviteten finansieres ved ansøgninger til § 18 samt ved donationer fra pri­vate fonde. Hvis du er besøgsven, skal du være indstillet på at give besøgsmodtageren en hyg­gelig time eller to, og du kan få mange gode oplevelser med derfra.

Der kan altid bruges flere frivillige, så det vil glæde os at høre fra dig.

Kontaktperson:

For besøgstjenesten i Galten er kontaktpersonen:

Erling Hansen
Mobil: 20 21 17 04
Mail