Besøgstjenesten – Ry afdeling

Besøgstjenesten – Ry afdeling

Røde Kors’ besøgsvenner i Ry afdeling dækker den tidligere Ry kommune.

Besøgstjenesten i Ry afdeling har ca. 50 frivillige besøgsvenner, der hver uge aflægger besøg af 1-2 timers varighed hos medborgere, som har brug for adspredelse og opmuntring i hverdagen.
Desuden arrangeres der i løbet af året 4-5 sammenkomster og udflugter, hvor besøgsmodtager og besøgsven kan deltage sammen og få fælles oplevelser.

Vi har altid brug for flere besøgsvenner.

Har du lidt tid til rådighed og kunne du have lyst til at blive besøgsven, så ring eller skriv. Vi kan så aftale en helt uforpligtende samtale om Røde kors´ besøgstjeneste.

Henvendelse med ønske om at blive besøgsven eller få en besøgsven:

Ry området:

Lene Meldgaard

telefon 27576912, træffes bedst efter kl. 15

mail 

Låsby området:

Else Frost

telefon 86951507, bedst kl. 8-9 eller 17-18

mail