Besøgstjenesten – Skanderborg afdeling

Besøgs- og gå med tjenesten i Skanderborg

Bliv besøgsven eller få en besøgsven.
En besøgsven er en person, som har lyst og overskud til at være noget for et andet menneske, give lidt adspredelse og opmuntring i hverdagen eller evt. følge en person hvis der er behov for dette. Du skal kunne lide at have med andre mennesker at gøre.

Hvad forventes der af en besøgsven?
En besøgsven skal være mindst 18 år og have overskud og tid til et ugentligt besøg af 1 til 2 timers varighed.

Derudover skal du være:
trofast og stabil
en god lytter
tolerant og respektere andre mennesker som de er
god til at skabe kontakt til omverdenen
samt overholde Dansk Røde Kors' regler for besøg, loyalitet og tavshedspligt.

Hvem kan få besøgsven?
Det er et tilbud til alle medborgere, der af den ene eller den anden grund savner kontakt med andre mennesker. Det kan f.eks. være sygdom, handicap, at familien bor langt væk eller at man slet ingen familie har. Her kan du gøre stor gavn under mottoet: Skab glæde.

Koster det noget at få/være besøgsven?
Nej - besøgs- og gå med tjenesten i Røde Kors er bygget på frivillige og ulønnede medarbejdere. Udgifter i forbindelse med aktiviteten finansieres ved ansøgninger til § 18 samt fra donationer fra private fonde. Hvis du er besøgsven, skal du være indstillet på at give besøgsmodtageren en hyggelig time eller to, og du kan få mange gode oplevelser med derfra.

Kontaktperson:
Besøgs- og gå med tjenesten i Skanderborg har p.t. 32 besøgsmodtagere og 28 besøgsvenner. Der kan altid bruges flere frivillige så det vil glæde os at høre fra dig.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Besøgslederne

Jytte Christiansen
20 33 89 90
Mail

 

Opdateret juli 2023