Røde Kors – Galten afd. på udflugt til København.

Røde Kors – Galten afd. på udflugt til København.

En gang om året arrangeres en udflugt for de frivillige i Røde Kors Galten afd. som en anerkendelse af det store arbejde, de udfører, og den 10. maj 2017 gik turen til København. Vores mål var Røde Kors’ nye Frivillighus, som er bygget foran landskontoret på Blegdamsvej. Vi startede hjemmefra allerede kl. 6.45 og spiste medbragt morgenmad i bussen for at kunne nå at være i København til kl. 11.00

Ved ankomsten blev vi hjerteligt modtaget af frivilligvært Wivie Schärfe, som til daglig er formand for Røde Kors i Svendborg. Efter et interessant oplæg om, hvad der sker i Røde Kors lige nu, levende fortalt af vicegeneralsekretær Lene Krogh, blev vi vist rundt i huset, som rummer mødelokaler, som alle har fået navn efter Røde Kors’ 7 principper. Det store åbne mødelokale, vi sad i, hedder Frivillighed. Huset bruges til diverse kurser, temadage mv., og selvom lokalerne ligger så tæt op ad hinanden, nogle med glasvægge imellem, er de ganske lydtætte. Et virkeligt elegant hus med en fornemmelse af lethed og med meget lys udefra.

Efter frokosten i Jutlandia på 1. sal, fik vi en rundvisning på landskontoret og hilste her på bl.a. generalsekretær Anders Ladekarl.

Landskontoret har til huse i, hvad der tidligere var København Amts amtsgård. Den store smukke mødesal, hvor der er plads til 150 personer har, efter Røde Kors flyttede ind i huset, fået navn efter Henri Dunant, som i 1863 stiftede det, der senere skulle blive til Røde Kors. (I parentes bemærket kan nævnes, at Henri Dunant fik tildelt Nobels Fredspris i 1901).

Tilbage i Frivillighed var der kaffe og kage til os og herefter et fængslende oplæg, hvor Annemette Meyer med stort engagement fortalte om Røde Kors’ internationale arbejde. I forlængelse heraf besøgte vi ”Røde Kors oplevelsen”, som er en slags ”nødhjælpens experimentarium”, der gennem bl.a. spil er med til at skabe forståelse for de humanitære udfordringer, der er i verden, og hvordan Røde Kors dagligt kæmper for at løse dem. Her var bl.a. et dilemmaspil, som nærmest kan betegnes som et ”flaskehalsen peger på”- spil, hvor man skal tage stilling til dilemmaer, som en Røde Kors udsendt kan blive udsat for. Ligeledes var 3D-brillerne en oplevelse at prøve. Her kunne vi på egen krop opleve, hvordan det er at befinde sig i f.eks. et krigsramt område.

Efter denne spændende oplevelse tog vi afsked med Wivie Schärfe og Frivillighuset og vendte snuden hjemad efter en begivenhedsmættet dag. På vejen spiste vi aftensmad lige efter vi havde passeret Storebæltsbroen og var hjemme i Galten igen omkring kl. 20.30, en god og stor oplevelse rigere.

Se billeder her!